tèm ak Kondisyon

1. AKSEPTE TÈM
WOE (WOE) aksepte lòd pa lapòs, telefòn, faks oswa imel.Tout lòd yo sijè a akseptasyon pa WOE.Lòd yo dwe gen ladann yon Nimewo Lòd Acha epi presize nimewo katalòg WOE yo oswa detay konplè sou nenpòt kondisyon espesyal.Lòd ki te pase pa telefòn yo dwe konfime pa soumèt yon kopi papye Acha Lòd.Soumèt yon Lòd Acha dwe akseptasyon Tèm ak Kondisyon Vann WOE, ki tabli nan la a ak nan nenpòt sitasyon WOE bay.
TÈM AK KONDISYON VANT SA YO YO DEKLARASYON KONPLET AK EXCLUSIF KONDISYON AKRÈ ANT ACHÈ AK MAJÈ.

2. PWODWI SPECIFICATIONS
Espesifikasyon yo bay nan katalòg WOE, literati, oswa nan nenpòt sitasyon ekri yo gen entansyon yo dwe egzat.Sepandan, WOE rezève dwa pou chanje espesifikasyon epi li pa fè okenn reklamasyon sou konvnab pwodwi li yo pou nenpòt objektif patikilye.

3. CHANJMAN PWODWI AK SUBSTITUTIONS
WOE rezève dwa pou (a) fè chanjman nan Pwodwi yo san avètisman ak obligasyon pou enkòpore chanjman sa yo nan nenpòt ki Pwodwi ki te deja delivre bay Achtè a epi (b) voye bay achtè a pwodwi ki pi aktyèl la kèlkeswa deskripsyon katalòg, si sa aplikab.

4. ACHÈ Chanjman nan lòd oswa spesifikasyon
Nenpòt chanjman nan nenpòt lòd pou pwodwi koutim oswa opsyon configuré, oswa nenpòt lòd oswa seri de lòd ki sanble pou pwodwi estanda ki gen ladan men pa limite a nenpòt chanjman nan espesifikasyon yo pou Pwodwi yo, dwe apwouve davans pa WOE.WOE dwe resevwa demann chanjman Achtè a omwen trant (30) jou anvan dat chajman pwograme a.Nan evènman an nan chanjman nan nenpòt lòd oswa espesifikasyon yo pou la
Pwodwi, WOE rezève dwa pou ajiste pri yo ak dat livrezon pou pwodwi yo.Anplis de sa, Achtè a pral responsab pou tout depans ki asosye ak chanjman sa yo ki gen ladan, men pa limite a, depans yo chaje nan tout matyè premyè, travay an pwogrè ak envantè machandiz fini sou-men oswa kòmande ki afekte pa chanjman sa a.

5. ANILE
Nenpòt lòd pou pwodwi koutim oswa opsyon konfigirasyon, oswa nenpòt lòd oswa seri lòd ki sanble pou pwodwi estanda yo ka anile sèlman sou apwobasyon alekri anvan WOE a, ki apwobasyon ka akòde oswa kenbe nan sèl diskresyon WOE a.Nenpòt anile lòd, Achtè a pral responsab pou tout depans ki asosye ak anilasyon sa a ki gen ladan, men pa limite a, depans yo chaje nan tout matyè premyè, travay an pwogrè ak envantè machandiz fini sou-men oswa kòmande ki afekte pa anilasyon sa a WOE pral. itilize efò komèsyalman rezonab pou redwi depans anilasyon sa yo.Nan okenn ka Achtè a ta dwe responsab pou plis pase pri kontra a nan pwodwi yo anile.

6. PRIX
Pri katalòg yo sijè a chanje san avètisman.Pri koutim yo sijè a chanje ak avi senk jou.Si w pa fè objeksyon sou chanjman pri a sou yon lòd koutim apre avi a, yo dwe konsidere kòm akseptasyon chanjman pri a.Pri yo se FOB Singapore epi yo pa enkli machandiz, devwa ak frè asirans.Pri yo site yo san konte, epi achtè dakò pou peye, nenpòt endirèk federal, leta oswa lokal, lavant, itilizasyon, pwopriyete pèsonèl oswa nenpòt lòt taks.Pri yo site yo valab pou 30 jou, sof si yo site otreman.

7. LIVRAISON
WOE asire anbalaj apwopriye epi yo pral bato bay kliyan pa nenpòt metòd WOE chwazi, sof si otreman espesifye nan Lòd Acha Achtè a.Apre aksepte yon lòd, WOE pral bay yon dat livrezon estime epi li pral fè pi bon efò li yo pou satisfè dat livrezon estime a.WOE pa responsab pou nenpòt domaj konsekan ki te koze pa livrezon an reta.WOE pral fè achtè a konnen nenpòt reta nan livrezon.WOE rezève dwa pou li voye alavans oswa repwograme, sof si Achtè a espesifye otreman.

8. KONDISYON POU PEMAN
Singapore: Eksepte jan sa espesifye, tout peman yo dwe ak peyab nan 30 jou apati dat fakti a.WOE pral aksepte peman pa COD, Chèk, oswa yon kont ki etabli ak WOE.Lòd Entènasyonal: Lòd pou livrezon bay Achtè andeyò Singapore yo dwe konplètman peye davans an dola ameriken, pa transfè fil oswa pa yon lèt kredi ki pa ka revokab bay pa labank.Peman yo dwe gen ladan tout depans ki asosye yo.Lèt kredi dwe valab pou 90 jou.

9. GARANTI
Pwodwi Stock: WOE stock pwodwi optik yo garanti satisfè oswa depase espesifikasyon yo deklare, epi yo dwe gratis nan domaj nan materyèl oswa atizan konn fè.Garanti sa a pral valab pou 90 jou apati dat fakti a epi li sijè a Règleman Retounen ki tabli nan Tèm ak Kondisyon sa yo.
Pwodwi Custom: Pwodwi ki fabrike espesyalman oswa koutim yo garanti yo pa gen okenn domaj fabrikasyon epi yo satisfè espesifikasyon ekri ou yo sèlman.Garanti sa a valab pou 90 jou apati dat fakti a epi li sijè a Règleman Retounen ki tabli nan Tèm ak Kondisyon sa yo.Obligasyon nou yo anba garanti sa yo dwe limite a sa sèlman ranplasman oswa reparasyon oswa bay Achtè a yon kredi kont acha nan lavni nan yon kantite lajan ki egal a pri acha a nan pwodwi ki defektye.Nan okenn ka nou pral responsab pou nenpòt domaj aksidan oswa konsekan oswa pri nan men achtè.Remèd ki pi wo yo se sèl ak eksklizif remèd Achtè a pou nenpòt vyolasyon Garanti anba kontra sa a.Garanti Estanda sa a pa dwe aplike pou nenpòt pwodwi ki, sou enspeksyon pa Wavelength Singapore, montre prèv domaj kòm konsekans abi, move itilizasyon, move manyen, chanjman, oswa enstalasyon oswa aplikasyon ki pa kòrèk, oswa nenpòt lòt kòz ki depase kontwòl Wavelength. Singapore.

10. POLITIK RETOUNEN
Si Achtè kwè ke yon pwodwi defektye oswa li pa satisfè espesifikasyon WOE deklare, Achtè a ta dwe notifye WOE nan lespas 30 jou soti nan Dat fakti epi li ta dwe retounen machandiz nan 90 jou soti nan Dat fakti.Anvan yo retounen pwodwi a, Achtè a dwe jwenn yon NIMEWO MATERYÈL OTORIZASYON RETOUNEN (RMA).Pa gen okenn pwodwi yo pral trete san yon RMA.Lè sa a, achtè a ta dwe pake pwodwi a ak anpil atansyon epi retounen li nan WOE, ak machandiz davans, ansanm ak fòm demann RMA.Pwodwi a retounen dwe nan pakè orijinal la epi yo dwe san okenn domaj oswa domaj ki te koze pa anbake.Si WOE jwenn ke pwodwi a pa satisfè espesifikasyon yo tabli nan paragraf 7 pou pwodwi stock;
WOE dwe, nan sèl opsyon li, swa ranbouse pri acha a, repare defo a, oswa ranplase pwodwi a.Lè Achtè a default, yo p ap aksepte machandiz san otorizasyon;Machandiz ki akseptab retounen yo pral sibi chaj restocking;Atik espesyal kòmande, demode oswa koutim fabrike yo pa retounen.

11. DWA PWOPRIYETE ENTELEKTUYEL
Nenpòt Dwa Pwopriyete Entelektyèl sou yon baz atravè lemond, ki gen ladan, san limitasyon, envansyon patantab (si ou pa aplike pou), patant, dwa patant, copyrights, travay patènite, dwa moral, mak, mak sèvis, non komès, sekrè komès abiman. ak tout aplikasyon ak anrejistreman nan tout sa ki pi wo a ki soti nan pèfòmans nan Kondisyon Vant sa yo ki vin ansent, devlope, dekouvri oswa redwi nan pratik pa WOE, yo pral pwopriyete eksklizif WOE.Espesyalman, WOE pral sèlman posede tout dwa, tit ak enterè nan ak nan pwodwi yo ak nenpòt ak tout envansyon, travay patènite, layouts, konnen ki jan, lide oswa enfòmasyon dekouvri, devlope, fè, vin ansent oswa redwi nan pratik, pa WOE. , nan kou a nan pèfòmans nan Kondisyon Vant sa yo.